Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
55
Tuần này:
110
Tháng này:
2445
Tất cả:
100744

 KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN XÂY DỰNG NTM.

Trong 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với sự chỉđạo của TW, tỉnh, huyện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn xã. Đến nay địa phương đãhoàn thành 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Qua đó thể hiện rõ những kết quả nổi bật, cụ thể. Đó là:

- Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và không ngừng nâng cao.

- Bộ mặt nông thôn được cải thiện, khang trang, sạchđẹp. Kết cấu hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ dân sinh như: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư phát triển.

- Tình hình ANTT-ATXH được giữ vững.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương

Sau khi tiếp thu các văn bản của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ xây dựng NTM huyện Triệu Sơn. UBND xã Dân Quyềnđã tham mưu cho BCH Đảng ủy thành lập BCĐ, BQL xây dựng NTM, tổ khảo sát của xã; ban phát triển các thôn.

- Ký hợp đồng thuê tư vấn lập quy hoạch xây dựng NTM (quy hoạch 3 trong 1);

- Triển khai kế hoạch khảo sát thực trạng, lập nhiệm vụ quy hoạch NTM và phối hợp với công ty tư vấn lập quy hoạch;

- Lập đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020.

- Tổ chức tuyên truyền trong hệ thống chính trị về mục tiêu, chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức hội nghị mở rộng cán bộ toàn xã thảo luận kết quả lập quy hoạch; lập đề án.

- Tổ chức đánh giá thực tế các tiêu chí và những tiểu mục trong 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí của Chính phủ ban hành.

- Trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình, BCĐ đã phân công cán bộ theo dõi từng thôn, phụ trách từng công việc cụ thể. Từ đó kịp thời khắc phục được những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của địa phương.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn.

a. Công tác truyền thông:

- Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và hưởng ứng cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dưng nông thôn mới”.

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã.

- Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ trong cả hệ thống chính trị bằng nhiều hình thức. Từ đó tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực trong phong trào xây dựng NTM như: làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…

- Xã đã xây dựng 150 panô, khẩu hiệu về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng NTM của xã, treo ở các trục đường chính, khu trung tâm xã, thôn. Treo hàng chục băngzôn qua đường tuyên truyền mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về chương trình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch, mục tiêu của địa phương. Từ đó tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền bạc để hoàn thiện nhiều tiêu chí như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong sạch, lành mạnh.

b.  Công tác đào tạo tập huấn:

Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức, đồng thời tổ chức quán triệt về triển khai đề án và công bố các quy hoạch được duyệt đến tất cả các cán bộ từ xã đến thôn để nắm bắt chỉ đạo thực hiện.

Tổ chức cho cán bộ, hội viên, các ngành đoàn thể tham gia các lớp tập huấn kiến thức xây dựng NTM do huyện tổ chức. Phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện Triệu sơn mở lớp nghề chăn nuôi, trồng trọt cho học viên là hội viên hội Phụ nữ, CCB, đoàn thanh niên, hội nông dân và nhân dân trong xã có nhu cầu.

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân.

a. Công tác phát triển sản xuất nông nghiệp.

         Khuyến khích hộ dân mua máy gặt đập liên hợp, máy cày…để từng bước đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất.

          Hàng năm, các mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ kinh phí thực hiện từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như mô hình trồng bưởi, trồng chanh. Nguồn kinh phí hỗ trợ lên đến 100 triệu/mô hình

b. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Trong những năm qua nền kinh tế của xã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, với sự tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp.Công nghiệp - xây dựng phát triển với một số ngành chủ yếu như hàn xì, sữa chữa cơ khí nhỏ, mộc dân dụng, chế biến lương thực thực phẩm, dịch vụ làm đất, vận chuyển…Song các ngành này phát triển với quy mô nhỏ.

Các hoạt động dịch vụ thương mại đã được hình thành và phát triển đa dạng: Các gian hàng tạp hoá, tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương nhỏ buôn bán và kinh doanh…. đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhờ vậy hàng hóa được trao đổi mua bán thuận lợi.

c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

  Nông nghiệp là ngành chủ đạo của địa phương nên được đầu tư quan tâm. Sản xuất nông nghiệp đã đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất như máy gặt đập liên hợp, máy cấy....Năng suất lúa bình quân cả năm 2018 đạt trên 68tạ/ha. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80%.

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1.     Công tác lập quy hoạch:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Ký hợp đồng thuê tư vấn lập quy hoạch xây dựng NTM (quy hoạch 3 trong 1);

Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến 2020, định hướng năm 2030.

+ Các bản vẽ Quy hoạch được niêm yết công khai tại trước Công sở xã và

các nhà văn hóa thôn.

+ Đã thực hiện bước cắm mốc chỉ giới quy hoạch hạ tầng.

+Quy chế quản lý quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt.

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Quy hoạch hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hànghóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ

+ Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới.

+ Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóatốt đẹp.

- Khối lượng thực hiện: Hoàn thành 100% khối lượng công việc theo yêu cầu.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Đảng uỷ, HĐND, UBND cùng MTTQ và các đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất kinh doanh như:

Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban chấp hành huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã đã chỉ đạo điều hành để chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng vật nuôi

Cùng với việc chú trọng đột phá trong chuyển dịch cơ cấu giống lúa. Kinh tế khu vực trạng trại, gia trại cũng phát triển. Uỷ ban nhân dân xã cho các hộ thuê đất để phát triển chăn nuôi theo hình thức tổng hợp đem lại hiệu quả kinh tế, toàn xã có 2 trang trại lợn lớn quy mô chăn nuôi từ 1000-5000 con lợn/1 lứa, nhiều hộ đầu tư các giai trại tổng hợp, kết hợp lúa cá mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mỗi năm phối kết hợp với trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y và các công ty thuốc Bảo vệ thực vật tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao Khoa học - Kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi cho bà con nông dân trong xã.

+ Cấp uỷ Đảng và chính quyền xã trong những năm qua đã không ngừng tạo điều kiện, nhằm phát triển đa dạng hoá các ngành nghề và được tập trung vào một số các nghề như: cơ khí gò hàn, mộc dân dụng, xây dựng, kinh doanh, dịch vụ thương mại.

+ Phong trào của các đoàn thể như: Cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ về sản xuất kinh doanh giỏi được phát động hàng năm, đem lại kết quả cao, có hàng trăm hộ gia đình đăng ký và đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

3.Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

Đã tiến hành xây dựng các công trình giao thông, đường, trường, trạm phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong xã như: Xây mới công sở UBND xã; xây mới 2,5km đường bê tông liên xã và 10,2 km đường bê tông liên thôn; xây mới trường mần non, trạm y tế, sân vận động xã được cải tạo nâng cấp và một số công trình phụ trợ khác,...tạo cảnh quang môi trường xanh sạch đẹp.

Nguồn vốn huy động bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Hộ trợ nhà nước, đóng góp của nhân dân,....

4.Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:

Về giáo dục: phổ cập giáo dục tiểu học và bậc Trung học cơ sở, 100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, hơn 100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học lên Trung học phổ thông và các trường bổ túc, trường nghề, nhân dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Trường tiểu học đã đón nhận trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

Về y tế: Trạm y tế đã được đầu tư xây dựng bằng ngân sách chủ yếu của địa phương, xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2.

Văn hóa: 10/10 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã có trung tâm thi đấu thể thao, 10 làng đã được khai trương xây dựng làng văn hóa. Đời sống văn hóa khu dân cư đảm bảo, 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể luôn chăm lo xây dựng và củng cố về tổ chức, bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả.

An ninh trật tự được bảo đảm, không có sự việc nghiêm trọng xảy ra, giải quyết các sự việc kịp thời.

Như vậy, sau 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã đã tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tập trung xây dựng nông thôn mới đã làm cho bộ mặt của xã thay đổi toàn diện. Kết thúc tháng 08 năm 2019 xã Dân Quyền đã đạt được 19/19 tiêu chí. Tiến haanhf lập tờ trình đề nghị công nhận x㠓đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2019 (đợt 1) cho các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5.Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh trật tự xã hội:

- Xã Dân Quyền thuộc xã loại 2, được giao biên chế 21 chức danh cán bộ, công chức, xã đã bố trí đủ số lượng biên chế theo quy định và 100% số lượng cán bộ, công chức có trình độ đạt chuẩn từ Trung cấp trở lên, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới,

- Có đủ các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, hàng năm đều đạt vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.

- Đảng bộ, chính quyền hàng năm đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã những năm qua được giữ vững. Ban chỉ huy quân sự, Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng hệ thống Kế hoạch, phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng củng cố Quốc phòng-An ninh ở địa phương.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch của ngành; có nhiều biện pháp để củng cố vững chắc QP-AN, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện;…..biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xây dựng lực lượng quân sự, công an xã ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Lực lượng Công an, Quân sự xã liên tục trong nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tiên tiến” và “Quyết thắng”.

-100% số thôn trong xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

6. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

           Tổng kinh phí đã thực hiện: 88.622 triệu đồng, trong đó:

          - Ngân sách Trung ương, tỉnh 23.617 triệu đồng, chiếm 26,65%;

          - Ngân sách huyện 5.450 triệu đồng, chiếm 6,1%;

          - Ngân sách xã 23.270 triệu đồng, chiếm 26,26%;

          - Nhân dân đóng góp 35.685 triệu đồng, chiếm 40,27%;

          - Vốn khác: 400 triệu đồng, chiếm 0,72%

Ngoài ra, nhân dân đã hiến hàng nghìn mét đất; đóng góp hàng nghìn ngày công để xây nhà văn hóa, khu thể thao thôn và đường giao thông nông thôn…

7. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM:

Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, chuẩn bị đón đoàn về thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2  triệu đồng

Tỷ lệ hộ nghèo: 3,75%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,56%

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88,0%

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 99,6%.