Truy cập

Hôm nay:
44
Hôm qua:
55
Tuần này:
99
Tháng này:
2434
Tất cả:
100733

 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

   Xã Dân Quyền nằm ở phía Đông Nam của Huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 6 km, với vị trí tiếp giáp các xã sau:

 Phía Bắc giáp huyện Thiệu Hóa

 Phía Nam giáp Xã Minh Dân.

 Phía Tây giáp Xã Dân Lực.

 Phía Đông giáp Xã Dân Lý và huyện Đông Sơn.

    Địa bàn xã Dân Quyền có quốc lộ 47 chạy qua với chiều dài 2,0km, đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của xã.

    Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã là 1090,91ha, trong đó chủ yếu là đất bằng. Diện tích đất nông nghiệp là 745,72ha, chiếm 68,36% diện tích đất tự nhiên,(trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 668,78ha); Diện tích phi nông nghiệp là 330,34ha.
    Toàn xã có 2.256hộ với 8.556nhân khẩu, tổng số lao động là 4716 người phân bổ ở 10 thôn. Đảng bộ có 416 Đảng viên sinh hoạt ở 14 chi bộ.

   Thu nhập bình quân đầu người 41,2triệu đồng/người/năm, cơ cấu các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp, tăng tỷ lệ cơ cấu công nghiệp, thương mại- dịch vụ. Số hộ giàu, khá chiếm trên 65,0%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến tháng 06/2019 giảm còn 3,75 %.

    Đảng bộ và chính quyền xã Dân Quyền có quyết tâm cao trong việc đăng ký và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Dân Quyềnnăm 2019.

    Hệ thống đường giao thông nối với Quốc Lộ 47 và các xã lân cận rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh, nông, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, làng nghề và các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội khác thích ứng với nền kinh tế thị trường. Có địa hình đất đai tương đối thuận lợi có nhiều cấp khác nhau, thuận lợi cho canh tác cây lúa nước và các loại cây trồng khác. Cóhệ thống Kênh Nam, N9, N11, …. hàng năm cung cấp nguồn nước tưới phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

    Với truyền thống lịch sử và văn hóa của địa phương, trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Dân Quyền luôn anh dũng chiến đấu để giành độc lập, bảo vệ quê hương; Luôn cần cù, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước; năm 2006 xã được Đảng nhà nước công nhân xã anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ. Tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, cùng với công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dân Quyền đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn; luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

12434ff90abfede1b4ae.jpg