Truy cập

Hôm nay:
34
Hôm qua:
55
Tuần này:
89
Tháng này:
2424
Tất cả:
100723

Xã Dân Quyền tổ chức khai mạc khám so tuyển NVQS năm 2021

Ngày 06/11/2020 10:50:20

Ngày 05/11/2020 Xã Dân Quyền tổ chức khai mạc khám so tuyển NVQS năm 2021

 

Ngày 05/11/2020 HĐNVQS xã Dân Quyền đã tổ chức khai mạc khám sơ tuyển NVQS năm 2021

          Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021, Ngày 05/11/2021 HĐNVQS xã Dân Quyền đã tổ chức khai mạc khám sơ tuyển NVQS năm 2021sau lễ khai mạc, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2021


         Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Dân Quyền đã xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia  khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng.

      Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền đã khai mạc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Về dự chỉ đạo có đồng chí: Lê Xuân Khoa – Phó chánh văn phòng huyện triệu sơn phụ trách địa bàn

Đồng chí: Đỗ Xuân Lâm - Cán bộ huyện đội.

Đồng Chí : Nguyễn Đức Vân - Bí thư đảng bộ.

Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy - Phó bí thư - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNVQS.

    Các đồng chí thường vụ đảng ủy - HĐND – UBND - ủy ban MTTQ - Trưởng các ban nghành đoàn thể, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cấp ủy ban thôn và các thanh niên khám sơ tuyển NVQS.

       Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy - phó bí thư - chủ tịch UBND - Chủ tịch hội đồng NVQS xã đã khai mạc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

 

Đồng chí: Trần Văn Trường – Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã báo cáo thống kê các nam thanh niên đả có mặt để khám sơ tuyển. và báo cáo thanh niên có đơn tình nguyện. Danh Sách thanh niên tình nguyện gồm:

1.     Lê Duy Anh - Thôn 2

2.     Lê Duy Nam - Thôn 2

3.     Lê Đăng Cường - Thôn 10

4.     Đào Quốc Huy - Thôn 3

 

 

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Dân Quyền đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển

     

          Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2021 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, Ban CHQS xã Dân Quyền đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động.

    Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển.         

          Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                                      

 

     Lê Tuyên

 

Xã Dân Quyền tổ chức khai mạc khám so tuyển NVQS năm 2021

Đăng lúc: 06/11/2020 10:50:20 (GMT+7)

Ngày 05/11/2020 Xã Dân Quyền tổ chức khai mạc khám so tuyển NVQS năm 2021

 

Ngày 05/11/2020 HĐNVQS xã Dân Quyền đã tổ chức khai mạc khám sơ tuyển NVQS năm 2021

          Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021, Ngày 05/11/2021 HĐNVQS xã Dân Quyền đã tổ chức khai mạc khám sơ tuyển NVQS năm 2021sau lễ khai mạc, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền phối hợp với Trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2021


         Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Dân Quyền đã xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia  khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021, tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và thanh niên nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của ngươi công dân với Tổ Quốc. Để tuyển chọn đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng.

      Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền đã khai mạc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Về dự chỉ đạo có đồng chí: Lê Xuân Khoa – Phó chánh văn phòng huyện triệu sơn phụ trách địa bàn

Đồng chí: Đỗ Xuân Lâm - Cán bộ huyện đội.

Đồng Chí : Nguyễn Đức Vân - Bí thư đảng bộ.

Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy - Phó bí thư - Chủ tịch UBND - Chủ tịch HĐNVQS.

    Các đồng chí thường vụ đảng ủy - HĐND – UBND - ủy ban MTTQ - Trưởng các ban nghành đoàn thể, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, cấp ủy ban thôn và các thanh niên khám sơ tuyển NVQS.

       Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy - phó bí thư - chủ tịch UBND - Chủ tịch hội đồng NVQS xã đã khai mạc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.

 

Đồng chí: Trần Văn Trường – Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã báo cáo thống kê các nam thanh niên đả có mặt để khám sơ tuyển. và báo cáo thanh niên có đơn tình nguyện. Danh Sách thanh niên tình nguyện gồm:

1.     Lê Duy Anh - Thôn 2

2.     Lê Duy Nam - Thôn 2

3.     Lê Đăng Cường - Thôn 10

4.     Đào Quốc Huy - Thôn 3

 

 

  Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Dân Quyền đã yêu cầu gia đình vận động công dân về tham gia kham tuyển theo đúng thời gian quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển

     

          Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân vào đầu năm 2021 đạt kết quả tốt, sau khi tổ chức nắm nguồn, Ban CHQS xã Dân Quyền đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động.

    Do làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt công tác chuẩn bị từ lập danh sách rà soát, nắm quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức phát lệnh gọi khám sơ tuyển. Cấp uỷ, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã đến động viên, tuyên truyền cho gia đình và công dân được gọi khám sơ tuyển NVQS hiểu rõ về nghĩa vụ và trách nhiệm nên trong ngày khám sơ tuyển thanh niên nhận được lệnh đã về tham gia khám sơ tuyển.         

          Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                                      

 

     Lê Tuyên