Truy cập

Hôm nay:
163
Hôm qua:
195
Tuần này:
1167
Tháng này:
1484
Tất cả:
82936

Từ 1/4, điều tra dân số và nhà ở

Ngày 14/03/2019 18:04:02

Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1/4 sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra năm 2009.

Theo Tổng cục Thống kê, đối tượng điều tra bao gồm: nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư; nhà ở của hộ dân cư trên các địa bàn điều tra được chọn.

 

Đơn vị điều tra là hộ dân cư. Điều tra viên phải đến tận hộ phỏng vấn trực tiếp chủ hộ điều tra (hoặc người cung cấp thông tin) và thành viên của hộ là phụ nữ từ 15-49 tuổi để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra.

 

Tổng cục Thống kê cho biết, đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước được chọn để điều tra 30 hộ/địa bàn.

Như vậy toàn quốc sẽ có khoảng 1.121.850 hộ được điều tra. Dàn chọn mẫu là dàn tổng thể từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Mẫu được chọn theo từng huyện. Tổng số cả nước có 699 dàn mẫu cấp huyện (trừ 4 huyện đảo nhỏ không được chọn vào mẫu điều tra).

Từ 1/4, điều tra dân số và nhà ở - 1

Từ ngày 1/4 sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra năm 2009. (Ảnh: Người lao động)

 

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 – 2015.

 

Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016 - 2020; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau điều tra dân số 2009; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010 – 2014...

 

Tổng cục Thống kê cho rằng, có thể nói Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 là một cuộc điều tra thống kê có ý nghĩa rất quan trọng. Song do có nội dung phức tạp, phạm vi lớn, trải rộng trên hầu hết các xã, phường, thị trấn của cả nước; lực lượng tham gia (điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên) đông đảo nên khâu tổ chức thực hiện điều tra hẳn có nhiều khó khăn.

 

Tổng cục Thống kê tổ chức Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm

1/4/2014 theo đúng phương án và kế hoạch tiến độ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng cục Thống kê mong muốn nhận được sự ủng hộ của người dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời...

 

Thời gian điều tra tại địa bàn khoảng 20 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1/4/2014 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/4/2014.

Từ 1/4, điều tra dân số và nhà ở

Đăng lúc: 14/03/2019 18:04:02 (GMT+7)

Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1/4 sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra năm 2009.

Theo Tổng cục Thống kê, đối tượng điều tra bao gồm: nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư; các trường hợp chết của hộ dân cư; nhà ở của hộ dân cư trên các địa bàn điều tra được chọn.

 

Đơn vị điều tra là hộ dân cư. Điều tra viên phải đến tận hộ phỏng vấn trực tiếp chủ hộ điều tra (hoặc người cung cấp thông tin) và thành viên của hộ là phụ nữ từ 15-49 tuổi để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra.

 

Tổng cục Thống kê cho biết, đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn với tổng số 20% địa bàn cả nước được chọn để điều tra 30 hộ/địa bàn.

Như vậy toàn quốc sẽ có khoảng 1.121.850 hộ được điều tra. Dàn chọn mẫu là dàn tổng thể từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Mẫu được chọn theo từng huyện. Tổng số cả nước có 699 dàn mẫu cấp huyện (trừ 4 huyện đảo nhỏ không được chọn vào mẫu điều tra).

Từ 1/4, điều tra dân số và nhà ở - 1

Từ ngày 1/4 sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sau 5 năm kể từ cuộc Tổng điều tra năm 2009. (Ảnh: Người lao động)

 

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập số liệu về dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước làm cơ sở để đánh giá các chương trình quốc gia về dân số và nhà ở, qua đó đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 – 2015.

 

Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016 - 2020; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau điều tra dân số 2009; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2010 – 2014...

 

Tổng cục Thống kê cho rằng, có thể nói Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 là một cuộc điều tra thống kê có ý nghĩa rất quan trọng. Song do có nội dung phức tạp, phạm vi lớn, trải rộng trên hầu hết các xã, phường, thị trấn của cả nước; lực lượng tham gia (điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên) đông đảo nên khâu tổ chức thực hiện điều tra hẳn có nhiều khó khăn.

 

Tổng cục Thống kê tổ chức Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm

1/4/2014 theo đúng phương án và kế hoạch tiến độ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng cục Thống kê mong muốn nhận được sự ủng hộ của người dân trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời...

 

Thời gian điều tra tại địa bàn khoảng 20 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1/4/2014 và kết thúc chậm nhất vào ngày 20/4/2014.

Từ khóa bài viết: