Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
195
Tuần này:
1155
Tháng này:
1472
Tất cả:
82924

Xã Dân Quyền nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

Ngày 12/08/2019 10:55:30

Xã Dân Quyền khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí về xã an toàn thực phẩm, xã Dân Quyền gặp không ít khó khăn, đặc biệt, nhận thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân còn hạn chế. Để đạt tiêu chí 17.8 xã an toàn thực phẩm, xã phải hoàn thành 8 nhóm nội dung như: bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng; công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã cũng tập trung triển khai từng nội dung của tiêu chí. Đến thời điểm này, tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm xã vẫn chưa đạt .

   Xã Dân Quyền nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

Xã Dân Quyền khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí về xã an toàn thực phẩm, xã Dân Quyền gặp không ít khó khăn, đặc biệt, nhận thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân còn hạn chếĐể đạt tiêu chí 17.8 xã an toàn thực phẩm, xã phải hoàn thành 8 nhóm nội dung như: bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng; công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã  cũng tập trung triển khai từng nội dung của tiêu chí. Đến thời điểm này, tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm xã vẫn chưa đạt .

Khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện, thời gian qua, đảng ủy, chính quyền xã đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hàng năm, đảng ủy đã có nghị quyết về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, với những mục tiêu thực hiện các tiêu chí ATTP được xác định cụ thể. Bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP và thành lập 10 tổ giám sát cộng đồng, xã đã tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các hàng quán, bếp ăn tập thể. Đặc biệt là cơ sở giết mổ Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trường học, thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng cơ sở đủ điều kiện bảo đảm về ATTP. Hiện nay, xã có 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; có 63/63 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã thực hiện ký cam kết và tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định; xã đã hướng dẫn 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Toàn xã có 6 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP, trong đó có 1 cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc đã được cấp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là hộ ông Lê Duy Hồng ở thôn 10 thực hiện xây dựng chuỗi cung ứng thịt gia súc an toàn, đảm bảo thực phẩm sạch trong chăn nuôi, giết mổ và cung cấp thực phẩm sạch, an toàn. Các hộ tiểu thương trên địa bàn xã đã chấp hành tốt quy định bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xác định tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những hạn chế, khó khăn, giải pháp quan trọng được xã tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi tư duy, nâng cao ý thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân; khuyến khích phát triển các hộ dân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, xã  cũng thành lập các đoàn liên ngành, tổ giám sát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tổ chức cho các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ký cam kết và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Song song với việc thực hiện các tiêu chí về ATTP,  luôn coi trọng tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về ATTP cho cán bộ xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bảo đảm ATTP trên các trục đường chính và khu dân cư, huy động các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc để tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại các thôn, nòng cốt là các chi hội phụ nữ. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP. Xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng, hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn sản phẩm an toàn, nói không với chất cấm trong chăn nuôi; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, hệ thống tổ chức thu gom rác thải thường xuyên không để gây ô nhiễm môi trường; ...Thông qua các hoạt động, nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đã được nâng lên.Vì vậy, nhiều năm nay trên địa bàn xãchưa phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

gietheo_vxer.jpg

gietheo2_iydi.jpg

Dù là tiêu chí khó, nhưng quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo an toàn thực phẩm là cần thiết. Do vậy, cùng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm, sẽ góp phần vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu nông thôn mới. Có thể nói rằng những giải pháp đã và đang triển khai thực hiện,với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an toàn thực phẩmsẽ là cơ sở để xã Dân Quyền tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, bền vững, và hiệu quả, hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm.Xây dựng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn xã. Để đạt và giữ vững tiêu chí này cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương phải không ngừng nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là ý thức của người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, góp phần bảo vệ và làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo thực phẩm an toàn vàhoàn thành tiêu chí xã an toàn thực phẩm, góp phần đưa xã về đíchnông thôn mới trong năm 2019./.

Xuân Tuyên 

Xã Dân Quyền nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 12/08/2019 10:55:30 (GMT+7)

Xã Dân Quyền khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí về xã an toàn thực phẩm, xã Dân Quyền gặp không ít khó khăn, đặc biệt, nhận thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân còn hạn chế. Để đạt tiêu chí 17.8 xã an toàn thực phẩm, xã phải hoàn thành 8 nhóm nội dung như: bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng; công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã cũng tập trung triển khai từng nội dung của tiêu chí. Đến thời điểm này, tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm xã vẫn chưa đạt .

   Xã Dân Quyền nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm

Xã Dân Quyền khi bắt tay vào thực hiện các tiêu chí về xã an toàn thực phẩm, xã Dân Quyền gặp không ít khó khăn, đặc biệt, nhận thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân còn hạn chếĐể đạt tiêu chí 17.8 xã an toàn thực phẩm, xã phải hoàn thành 8 nhóm nội dung như: bảo đảm an toàn thực phẩm tại các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng; công tác giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật an toàn thực phẩm. Trên cơ sở đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã  cũng tập trung triển khai từng nội dung của tiêu chí. Đến thời điểm này, tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm xã vẫn chưa đạt .

Khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện, thời gian qua, đảng ủy, chính quyền xã đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hàng năm, đảng ủy đã có nghị quyết về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, với những mục tiêu thực hiện các tiêu chí ATTP được xác định cụ thể. Bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP và thành lập 10 tổ giám sát cộng đồng, xã đã tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các hàng quán, bếp ăn tập thể. Đặc biệt là cơ sở giết mổ Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị trường học, thực hiện đầy đủ các quy trình xây dựng cơ sở đủ điều kiện bảo đảm về ATTP. Hiện nay, xã có 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định; có 63/63 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã thực hiện ký cam kết và tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định; xã đã hướng dẫn 2 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Toàn xã có 6 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP, trong đó có 1 cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc đã được cấp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là hộ ông Lê Duy Hồng ở thôn 10 thực hiện xây dựng chuỗi cung ứng thịt gia súc an toàn, đảm bảo thực phẩm sạch trong chăn nuôi, giết mổ và cung cấp thực phẩm sạch, an toàn. Các hộ tiểu thương trên địa bàn xã đã chấp hành tốt quy định bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Xác định tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những hạn chế, khó khăn, giải pháp quan trọng được xã tập trung thực hiện là đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi tư duy, nâng cao ý thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của người dân; khuyến khích phát triển các hộ dân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, xã  cũng thành lập các đoàn liên ngành, tổ giám sát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tổ chức cho các hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ký cam kết và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm. Song song với việc thực hiện các tiêu chí về ATTP,  luôn coi trọng tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn về ATTP cho cán bộ xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bảo đảm ATTP trên các trục đường chính và khu dân cư, huy động các đoàn thể chính trị - xã hội vào cuộc để tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP tại các thôn, nòng cốt là các chi hội phụ nữ. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP. Xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP cho người kinh doanh cũng như người tiêu dùng, hướng dẫn người dân nhận biết, lựa chọn sản phẩm an toàn, nói không với chất cấm trong chăn nuôi; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, hệ thống tổ chức thu gom rác thải thường xuyên không để gây ô nhiễm môi trường; ...Thông qua các hoạt động, nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo đảm ATTP của cán bộ, đảng viên, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng đã được nâng lên.Vì vậy, nhiều năm nay trên địa bàn xãchưa phát hiện các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

gietheo_vxer.jpg

gietheo2_iydi.jpg

Dù là tiêu chí khó, nhưng quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo an toàn thực phẩm là cần thiết. Do vậy, cùng với sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân trong thực hiện tiêu chí xã an toàn thực phẩm, sẽ góp phần vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu nông thôn mới. Có thể nói rằng những giải pháp đã và đang triển khai thực hiện,với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo an toàn thực phẩmsẽ là cơ sở để xã Dân Quyền tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, bền vững, và hiệu quả, hoàn thành các tiêu chí xã an toàn thực phẩm.Xây dựng tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn xã. Để đạt và giữ vững tiêu chí này cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương phải không ngừng nâng cao trách nhiệm, đặc biệt là ý thức của người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, góp phần bảo vệ và làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo thực phẩm an toàn vàhoàn thành tiêu chí xã an toàn thực phẩm, góp phần đưa xã về đíchnông thôn mới trong năm 2019./.

Xuân Tuyên