Truy cập

Hôm nay:
148
Hôm qua:
84
Tuần này:
148
Tháng này:
148
Tất cả:
106355

Hội nghị thẩm định xã chuẩn NTM tại 4 xã Dân Quyền,Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông.

Ngày 26/08/2019 20:34:18

Ngày 15/8/2019, đoàn Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã phối hợp với 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông, tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Ngày 15/8/2019, đoàn Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã phối hợp với 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông, tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện cho 21 cơ quan, ban ngành, các sở, về dự. Về phía huyện có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành đoàn thể 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông. Để hội nghị thẩm định đạt chất lượng và hiệu quả, đánh giá thực tế tại 4 xã, đoàn thẩm định đã dành 1/2 ngày đi kiểm tra về cơ sở hạ tầng của 4 xã như công sở UBND xã, các trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm...Sau 1/2 ngày đi kiểm tra thực tế tại 4 xã, chiều cùng ngày, đoàn về làm việc tại huyện, đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, thay mặt cho đoàn thẩm định của tỉnh khai mạc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 4 xã được thẩm định đạt chuẩn NTM năm 2019, thay mặt cho địa phương lần lượt báo cáo về kết quả XDNTM của địa phương mình. Về xã Dân Quyền, xã hiện có 2.256 hộ, với 8.556 nhân khẩu, trong đó tổng số người trong độ tuổi lao động là 4.716 gười, phân bổ ở 10 thôn, Đảng bộ có 421 Đảng viên sinh hoạt ở 14 Chi bộ, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, năm 2019, đạt 41,2 triệu đồng/ người/năm, kết quả XDNTM của xã đến nay xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí đã thực hiện là 88.622 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh là 23.617 triệu đồng, ngân sách huyện 5.450 triệu đồng, ngân sách xã 23.270 triệu đồng, nhân dân đóng góp 35.685 triệu đồng, vốn khác 400 triệu đồng, ngoài ra nhân dân còn hiến hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn và đường giao thông nông thôn.... Xã Dân Lực bước vào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2017 xã mới đạt 9/19 tiêu chí, để chương trình XDNTM đạt hiệu quả, được sự đồng thuận, nhất chí cao của mọi tầng lớp nhân dân trong xã, địa phương Dân Lực đã làm tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị về mục tiêu, chương trình quốc gia về XDNTM, tổ chức hội nghị mở rộng cán bộ toàn xã thảo luận kết quả quy hoạch lập đề án, tổ chức đánh giá thực tế các tiêu chí và những tiểu mục trong 19 tiêu chí. Đến nay tổng kinh phí của địa phương đã thực hiện là 60.587,5 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, của tỉnh là 9.200 triệu đồng, ngân sách huyện 910 triệu đồng, ngân sách xã 25.019 triệu đồng, nhân dân đóng góp 25.458,5 triệu đồng, theo đánh giá xã đạt 19/19 tiêu chí. Xã Thọ Cường, hiện có 1.230 hộ, với 4.117 nhân khẩu, Đảng bộ có 225 Đảng viên, sinh hoạt ở 11 Chi bộ, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40,7 triệu đồng/ người/ năm, tổng kinh phí xã đã thực hiện trong XDNTM là 87.127 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, của tỉnh là 8.480 triệu đồng, ngân sách huyện là 7.275 triệu đồng, ngân sách xã 22.840 triệu đồng, ngân sách của doanh nghiệp là 6.590 triệu đồng, nhân dân đóng góp là 41.942 triệu đồng, xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Xã khuyến Nông, lúc bắt đầu XDNTM xã mới đạt 9/19 tiêu chí, xã có tổng diện tích tự nhiên là 711,81 ha, với 1.768 hộ, 5.541 nhân khẩu, Đảng bộ có 252 Đảng viên, sinh hoạt ở 12 Chi bộ, thu nhập binh quân đầu người đế nay xã đạt 40,6 triệu đồng/ người/ năm. Tổng kinh phí xã đã thực hiện trong XDNTM là 125.611,5 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, tỉnh là 15.927 triệu đồng, ngân sách huyện 16.820 triệu đồng, ngân sách xã 11.407,6 triệu đồng, doanh nghiệp 7.620 triệu đồng, nhân dân đóng góp 73.956 triệu đồng, xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo XDNTM huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường, Khuyến Nông đạt chuẩn NTM năm 2019. Sau khi được nghe báo cáo của 4 xã về kết quả XDNTM, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của các thành viên trong đoàn thẩm định đã nhất chí cao với báo cáo của 4 xã, đồng thời một số ý kiến làm rõ hơn đối với các xã như về số liệu thống kê trong báo cáo chưa được rõ ràng, còn có nhiều lỗi nhỏ trong thể hiện báo cáo. Các thành viên trong đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đã có 21/21 phiếu thống nhất, công nhận 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường, Khuyến Nông đạt xã chuẩn NTM năm 2019.

635763528.jpg


635763529.jpg

635763531.jpg

73f491e8e8f90fa756e8.jpg
894cd79da88c4fd2169d.jpg
b0529a2ae23b05655c2a.jpg


efe474750a64ed3ab475.jpg
68281ae963f884a6dde9.jpg


  

Hội nghị thẩm định xã chuẩn NTM tại 4 xã Dân Quyền,Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông.

Đăng lúc: 26/08/2019 20:34:18 (GMT+7)

Ngày 15/8/2019, đoàn Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã phối hợp với 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông, tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Ngày 15/8/2019, đoàn Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đã phối hợp với 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông, tổ chức hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Dự và chỉ đạo hội nghị thẩm định về phía tỉnh có đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí đại diện cho 21 cơ quan, ban ngành, các sở, về dự. Về phía huyện có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí trong Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ các ban ngành đoàn thể 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường và xã Khuyến Nông. Để hội nghị thẩm định đạt chất lượng và hiệu quả, đánh giá thực tế tại 4 xã, đoàn thẩm định đã dành 1/2 ngày đi kiểm tra về cơ sở hạ tầng của 4 xã như công sở UBND xã, các trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm...Sau 1/2 ngày đi kiểm tra thực tế tại 4 xã, chiều cùng ngày, đoàn về làm việc tại huyện, đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh, thay mặt cho đoàn thẩm định của tỉnh khai mạc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo 4 xã được thẩm định đạt chuẩn NTM năm 2019, thay mặt cho địa phương lần lượt báo cáo về kết quả XDNTM của địa phương mình. Về xã Dân Quyền, xã hiện có 2.256 hộ, với 8.556 nhân khẩu, trong đó tổng số người trong độ tuổi lao động là 4.716 gười, phân bổ ở 10 thôn, Đảng bộ có 421 Đảng viên sinh hoạt ở 14 Chi bộ, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 36,4 triệu đồng/người/năm, năm 2019, đạt 41,2 triệu đồng/ người/năm, kết quả XDNTM của xã đến nay xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí đã thực hiện là 88.622 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh là 23.617 triệu đồng, ngân sách huyện 5.450 triệu đồng, ngân sách xã 23.270 triệu đồng, nhân dân đóng góp 35.685 triệu đồng, vốn khác 400 triệu đồng, ngoài ra nhân dân còn hiến hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn và đường giao thông nông thôn.... Xã Dân Lực bước vào xây dựng NTM giai đoạn 2010-2017 xã mới đạt 9/19 tiêu chí, để chương trình XDNTM đạt hiệu quả, được sự đồng thuận, nhất chí cao của mọi tầng lớp nhân dân trong xã, địa phương Dân Lực đã làm tốt công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị về mục tiêu, chương trình quốc gia về XDNTM, tổ chức hội nghị mở rộng cán bộ toàn xã thảo luận kết quả quy hoạch lập đề án, tổ chức đánh giá thực tế các tiêu chí và những tiểu mục trong 19 tiêu chí. Đến nay tổng kinh phí của địa phương đã thực hiện là 60.587,5 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, của tỉnh là 9.200 triệu đồng, ngân sách huyện 910 triệu đồng, ngân sách xã 25.019 triệu đồng, nhân dân đóng góp 25.458,5 triệu đồng, theo đánh giá xã đạt 19/19 tiêu chí. Xã Thọ Cường, hiện có 1.230 hộ, với 4.117 nhân khẩu, Đảng bộ có 225 Đảng viên, sinh hoạt ở 11 Chi bộ, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40,7 triệu đồng/ người/ năm, tổng kinh phí xã đã thực hiện trong XDNTM là 87.127 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, của tỉnh là 8.480 triệu đồng, ngân sách huyện là 7.275 triệu đồng, ngân sách xã 22.840 triệu đồng, ngân sách của doanh nghiệp là 6.590 triệu đồng, nhân dân đóng góp là 41.942 triệu đồng, xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Xã khuyến Nông, lúc bắt đầu XDNTM xã mới đạt 9/19 tiêu chí, xã có tổng diện tích tự nhiên là 711,81 ha, với 1.768 hộ, 5.541 nhân khẩu, Đảng bộ có 252 Đảng viên, sinh hoạt ở 12 Chi bộ, thu nhập binh quân đầu người đế nay xã đạt 40,6 triệu đồng/ người/ năm. Tổng kinh phí xã đã thực hiện trong XDNTM là 125.611,5 triệu đồng, trong đó ngân sách của Trung ương, tỉnh là 15.927 triệu đồng, ngân sách huyện 16.820 triệu đồng, ngân sách xã 11.407,6 triệu đồng, doanh nghiệp 7.620 triệu đồng, nhân dân đóng góp 73.956 triệu đồng, xã đánh giá đạt 19/19 tiêu chí. Thay mặt cho lãnh đạo huyện, đồng chí Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo XDNTM huyện đã báo cáo kết quả thẩm tra, lấy ý kiến đề nghị xét, công nhận 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường, Khuyến Nông đạt chuẩn NTM năm 2019. Sau khi được nghe báo cáo của 4 xã về kết quả XDNTM, hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến của các thành viên trong đoàn thẩm định đã nhất chí cao với báo cáo của 4 xã, đồng thời một số ý kiến làm rõ hơn đối với các xã như về số liệu thống kê trong báo cáo chưa được rõ ràng, còn có nhiều lỗi nhỏ trong thể hiện báo cáo. Các thành viên trong đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả đã có 21/21 phiếu thống nhất, công nhận 4 xã Dân Quyền, Dân Lực, Thọ Cường, Khuyến Nông đạt xã chuẩn NTM năm 2019.

635763528.jpg


635763529.jpg

635763531.jpg

73f491e8e8f90fa756e8.jpg
894cd79da88c4fd2169d.jpg
b0529a2ae23b05655c2a.jpg


efe474750a64ed3ab475.jpg
68281ae963f884a6dde9.jpg