Truy cập

Hôm nay:
56
Hôm qua:
55
Tuần này:
111
Tháng này:
2446
Tất cả:
100745

Tuyên Truyền

Ngày 11/07/2019 07:14:43

Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Quyền cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

 

Kính thưa quý vị 

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân.

    Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Quyền cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

       Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6  về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Dân Quyền đã và đang nỗ lực hoàn thiện đã đạt 16/19 tiêu chí. , trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 9/10 thôn đã có nhà văn hóa, chỉ còn lại thôn 9. nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. Nhìn chung, nhà văn hoá xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay các nhà văn hóa thôn chưa có sân thể thao đơn giản, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trước tình hình đó xã đã hỗ trợ mỗi thôn 40 triệu đồng từ ngân sách địa phương để sữa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị tại nhà văn hóa thôn.

e2a982f015caf194a8db.jpg

8688abd63cecd8b281fd.jpg

Với việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hoá thôn là một trong những cơ sở vật chất quan trọng để cộng đồng dân cư tổ chức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cũng là nơi chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm mới phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống từng gia đình, từng thôn, xóm, góp phần gắn kết tình cảm trong các cộng đồng.

Xác định nhà văn hóa là điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân trong thôn; không chỉ làm nơi hội họp, sinh hoạt, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… nên cán bộ và nhân dân thôn 1,2 ,4. Đã vận động nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ của ngân sách địa phương chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực để tu sửa mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, giúp nhân dân có địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng khi được thông báo tu sủa và nâng cấp nhà văn hóa, người dân trong thôn đều sẵn sàng đóng góp tiền của, ngày công xây dựng công tu sửa nhà văn hóa.  Ngoài khoản đóng góp chung, nhiều cán bộ, nhân dân còn tự nguyện góp thêm tiền hoặc hỗ trợ các trang thiết bị trong nhà văn hóa. Phong trào xây dựng nhà văn hóa đã trở thành phong trào của cộng đồng dân cư, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp xây dựng. Đến nay, xã đã có 9/10 thôn có nhà văn hóa. Hầu hết các nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có diện tích sử dụng đạt chuẩn. Các nhà văn hóa đã đưa vào sử dụng đều khang trang, sạch đẹp, đúng tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phần lớn các nhà văn hóa đều được quy hoạch ở trung tâm thôn, thuận lợi về giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp của cán bộ mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, nơi gắn kết bà con nhân dân trong xóm với nhau.Thông qua các hoạt động cộng đồng đã góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tạo mối đoàn kết trong xây dựng cuộc sống mới. Bên cạnh thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tại các thôn, hội phụ nữ đã tổ chức trồng hoa ven đường thay cỏ dại, thành lập các đoạn đường tự quản của 10 thôn do chi hội nông dân , chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh đảm nhiệm để thực hiện tiêu chí về môi trường.

07c60e8299b87de624a9.jpg
7665a83c3f06db588217.jpg

Tổ chức giải tỏa hành lang giao thông tạo đương thông hè thoáng.

 

 

454d1717802d64733d3c.jpge2e3acb83b82dfdc8693.jpg


b1b215ea82d0668e3fc1.jpg

Qua sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các thôn trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại đã được xã ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, việc hoàn thành tiêu chí này ở các thôn trong xã đã và đang đang giúp cho bộ mặt nông thôn xã Dân Quyền khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, hiện đại. Cũng từ việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập… đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xóm làng thêm rộn ràng, khởi sắc. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư khang trang, các phong trào, cuộc vận động ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong đó đi đầu là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các gia đình đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, nếp sống văn hóa trong các gia đình, dòng họ càng thêm hiện hữu, làng quê thêm rộn ràng lời ca tiếng hát, đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt. 

      Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tiến tới hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch, thời gian tới, xã Dân quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng thiết chế văn hóa, từ đó, có sự chủ động vào cuộc cùng các đoàn thể chính trị địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Có thể thấy, những kết quả tích cực trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đã góp phần xây dựng xã Dân Quyền ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá của xã ngày càng phát triển bền vững, thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đưa xã cán đích nông thôn mới trong năm 2019./.

Lê Xuân Tuyên

 
  

Tuyên Truyền

Đăng lúc: 11/07/2019 07:14:43 (GMT+7)

Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Quyền cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc,

 

Kính thưa quý vị 

Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân.

    Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của xã Dân Quyền cùng tập trung vào cuộc để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, từ đó làm cho từng người dân, nhận thức đầy đủ và sâu sắc, xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng NTM, từ đó nhân dân tích cực tham gia đóng góp, nhất là trong thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa.

       Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo phát triển văn hóa, công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6  về (cơ sở vật chất văn hóa) là một tiêu chí khá quan trọng, góp phần nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Mặc dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, nhưng xã Dân Quyền đã và đang nỗ lực hoàn thiện đã đạt 16/19 tiêu chí. , trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Tiêu chí này yêu cầu xã phải có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao, các nhà văn hóa thôn phục vụ các hoạt động cộng đồng của người dân. Toàn xã có 9/10 thôn đã có nhà văn hóa, chỉ còn lại thôn 9. nhà văn hóa thôn có diện tích đạt chuẩn quy định. Nhìn chung, nhà văn hoá xây mới và tu sửa nâng cấp khang trang sạch đẹp, bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao. Tuy nhiên, hiện nay các nhà văn hóa thôn chưa có sân thể thao đơn giản, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trước tình hình đó xã đã hỗ trợ mỗi thôn 40 triệu đồng từ ngân sách địa phương để sữa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị tại nhà văn hóa thôn.

e2a982f015caf194a8db.jpg

8688abd63cecd8b281fd.jpg

Với việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà văn hoá thôn là một trong những cơ sở vật chất quan trọng để cộng đồng dân cư tổ chức sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao, nơi tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cũng là nơi chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm mới phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống từng gia đình, từng thôn, xóm, góp phần gắn kết tình cảm trong các cộng đồng.

Xác định nhà văn hóa là điểm sinh hoạt văn hóa, tinh thần không thể thiếu của nhân dân trong thôn; không chỉ làm nơi hội họp, sinh hoạt, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi địa phương thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… nên cán bộ và nhân dân thôn 1,2 ,4. Đã vận động nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ của ngân sách địa phương chủ động, linh hoạt huy động các nguồn lực để tu sửa mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, giúp nhân dân có địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng khi được thông báo tu sủa và nâng cấp nhà văn hóa, người dân trong thôn đều sẵn sàng đóng góp tiền của, ngày công xây dựng công tu sửa nhà văn hóa.  Ngoài khoản đóng góp chung, nhiều cán bộ, nhân dân còn tự nguyện góp thêm tiền hoặc hỗ trợ các trang thiết bị trong nhà văn hóa. Phong trào xây dựng nhà văn hóa đã trở thành phong trào của cộng đồng dân cư, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp xây dựng. Đến nay, xã đã có 9/10 thôn có nhà văn hóa. Hầu hết các nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có diện tích sử dụng đạt chuẩn. Các nhà văn hóa đã đưa vào sử dụng đều khang trang, sạch đẹp, đúng tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phần lớn các nhà văn hóa đều được quy hoạch ở trung tâm thôn, thuận lợi về giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp của cán bộ mà còn là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, nơi gắn kết bà con nhân dân trong xóm với nhau.Thông qua các hoạt động cộng đồng đã góp phần thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tạo mối đoàn kết trong xây dựng cuộc sống mới. Bên cạnh thực hiện các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tại các thôn, hội phụ nữ đã tổ chức trồng hoa ven đường thay cỏ dại, thành lập các đoạn đường tự quản của 10 thôn do chi hội nông dân , chi hội phụ nữ, chi hội cựu chiến binh đảm nhiệm để thực hiện tiêu chí về môi trường.

07c60e8299b87de624a9.jpg
7665a83c3f06db588217.jpg

Tổ chức giải tỏa hành lang giao thông tạo đương thông hè thoáng.

 

 

454d1717802d64733d3c.jpge2e3acb83b82dfdc8693.jpg


b1b215ea82d0668e3fc1.jpg

Qua sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các thôn trong việc thực hiện các tiêu chí còn lại đã được xã ghi nhận và đánh giá cao.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, việc hoàn thành tiêu chí này ở các thôn trong xã đã và đang đang giúp cho bộ mặt nông thôn xã Dân Quyền khoác lên mình một diện mạo mới khang trang, hiện đại. Cũng từ việc hoàn thiện các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập… đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, xóm làng thêm rộn ràng, khởi sắc. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư khang trang, các phong trào, cuộc vận động ngày càng phát triển mạnh mẽ, trong đó đi đầu là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các gia đình đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, nếp sống văn hóa trong các gia đình, dòng họ càng thêm hiện hữu, làng quê thêm rộn ràng lời ca tiếng hát, đời sống tinh thần của nhân dân chuyển biến rõ rệt. 

      Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tiến tới hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa để về đích nông thôn mới đúng kế hoạch, thời gian tới, xã Dân quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của việc xây dựng thiết chế văn hóa, từ đó, có sự chủ động vào cuộc cùng các đoàn thể chính trị địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Có thể thấy, những kết quả tích cực trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa đã góp phần xây dựng xã Dân Quyền ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh, góp phần đưa phong trào xây dựng đời sống văn hoá của xã ngày càng phát triển bền vững, thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần đưa xã cán đích nông thôn mới trong năm 2019./.

Lê Xuân Tuyên