Truy cập

Hôm nay:
24
Hôm qua:
55
Tuần này:
79
Tháng này:
2414
Tất cả:
100713

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Ngày 19/10/2020 14:15:39

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

 

      Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Về dự hội nghị có đồng chí: Lê Xuân Khoa – cán bộ chỉ đạo phụ trách xã Dân Quyền

Đồng chí: Nguyễn Đức Vân – Bí thư đảng bộ

Đồng Chí : Nguyễn Xuân Quy – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

Về dự còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ trưởng các ban ngành đoàn thể, Ban quân sự , công An, công chức, Cấp ủy ban thôn.

        Đồng chí: Lê Thị Thắng – Văn Phòng đã công bố quyết định kiện toàn hội đồng NVQS Xã Dân Quyền.

Đồng chí: Lê Gia Quang – Phó chủ tịch UBND Xã đã báo cáo trước hội nghị kế hoạch tổ chức tuyển quân của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy – PBT – Chủ tịch UBND có ý kiến về tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ và xin ý kiến phát biểu của hội nghị.

 

Qua ý kiến của hội nghị về dự chỉ đạo đồng chí :Lê Xuân Khoa – chỉ đạo phụ trách địa bàn có ý kiến phát biểu.

Về dự chỉ đạo đồng chí : Nguyễn Đức Vân – Bí thư đảng bộ đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo các thành viên  hội đồng nghĩa vụ quân sự, các tổ chức ban nghành đoàn thể phải vào cuộc với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí nguyễn Đức Vân phát biểu ý kiến hội nghị thống nhất cao và kết thúc hội nghị.

 

 

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Đăng lúc: 19/10/2020 14:15:39 (GMT+7)

Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

 

      Chiều ngày 18 tháng 10 năm 2020 hội đồng nghĩa vụ quân sự Xã Dân Quyền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2021

Về dự hội nghị có đồng chí: Lê Xuân Khoa – cán bộ chỉ đạo phụ trách xã Dân Quyền

Đồng chí: Nguyễn Đức Vân – Bí thư đảng bộ

Đồng Chí : Nguyễn Xuân Quy – Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã

Về dự còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ trưởng các ban ngành đoàn thể, Ban quân sự , công An, công chức, Cấp ủy ban thôn.

        Đồng chí: Lê Thị Thắng – Văn Phòng đã công bố quyết định kiện toàn hội đồng NVQS Xã Dân Quyền.

Đồng chí: Lê Gia Quang – Phó chủ tịch UBND Xã đã báo cáo trước hội nghị kế hoạch tổ chức tuyển quân của hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Dân Quyền.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Quy – PBT – Chủ tịch UBND có ý kiến về tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ và xin ý kiến phát biểu của hội nghị.

 

Qua ý kiến của hội nghị về dự chỉ đạo đồng chí :Lê Xuân Khoa – chỉ đạo phụ trách địa bàn có ý kiến phát biểu.

Về dự chỉ đạo đồng chí : Nguyễn Đức Vân – Bí thư đảng bộ đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo các thành viên  hội đồng nghĩa vụ quân sự, các tổ chức ban nghành đoàn thể phải vào cuộc với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng chí nguyễn Đức Vân phát biểu ý kiến hội nghị thống nhất cao và kết thúc hội nghị.