Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
94
Tuần này:
417
Tháng này:
2086
Tất cả:
100385
 Đảng ủy

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

NGUYỄN ĐỨC VÂN

Bí thư Đảng ủy

0984632897

 

2

 

Phó Bí thư Đảng ủy

 

 

3

PHẠM THỊ XUÂN

Văn phòng Đảng ủy

0984789584

 

 

Hội đồng nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

MAI VĂN LUYỆN

TV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND

0973253789 0944149700

mailuyents@gmail.com

 

Ủy ban nhân dân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

NGUYỄN XUÂN QUY

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

0985362882

nguyenxuanquy.dqts@gmail.com

2

LÊ GIA QUANG

ĐUV, Phó Chủ tịch UBND

0944500116

 

3

ĐÀO MINH TIẾN

ĐUV, UV UBND, Trưởng CA

0975000073

 

4

LÊ ĐÌNH TRUNG

ĐUV, UV UBND CHT Ban CHQS

0899628386

trungcoi1589@gmail.com

5

LÊ THỊ THẮNG

Công chức Văn phòng Thống kê

0987467851

 

6

PHẠM THỊ XUÂN

Công chức Văn phòng Thống kê

0984789584

 

7

LÊ VĂN LƯỢNG

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0972639355

 

8

TRỊNH THỊ QUÝ LỰC

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

0866751883

 

9

LÊ XUÂN TUYÊN

Công chức Văn hóa – Xã hội

0329217982

 

10

PHẠM THỊ NHUNG

Công chức Chính sách – Xã hội

0989493764

 

11

LÊ THỊ THẢO

Công chức Kế toán TC - NS

0384186347

 

12

LÊ THỊ HOA

Công chức Kế toán Kế hoạch

0912431324

 

13

NGUYỄN VIẾT THỊNH

Công chức Địa chính Xây dựng

0982627226

 

14

MAI VĂN TUÂN

Công chức Địa chính Nông nghiệp

0925612345

 

 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

DƯƠNG VĂN LÂM

TV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ

0989735064

 

2

PHẠM THỊ TUYẾN

ĐUV, Chủ tịch Hội Nông dân

0977394071

 

3

LÊ XUÂN THÀNH

ĐUV, Bí thư Đoàn Thanh niên

0973448744

 

4

LÊ THỊ LOAN

ĐUV, Chủ tịch Hội Phụ Nữ

0983488092

 

5

LÊ THANH KHIẾT

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0987465708

 

 

Công đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Gmail

1

MAI VĂN LUYỆN

TV Đảng ủy, PCT HĐND,

Chủ tịch Công đoàn

0973253789 0944149700

mailuyents@gmail.com

2

LÊ THỊ THẮNG

CC VPTK, UV BCH Công đoàn

0987467851

 

3

LÊ THỊ THẢO

CC KT TC – NS, UV BCH Công đoàn

0384186347