Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
106
Tuần này:
246
Tháng này:
1772
Tất cả:
79515

ỦY BAN NHÂN DÂN


XÃ DÂN QUYỀN

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ DÂN QUYỀN

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Gmail

    1.          

Nguyễn Đức Vân

Bí thư Đảng ủy

0984.632.897

 

    2.          

Đào Thị Hiền

Phó Bí thư Trực đảng

0967.948.568

daohienpnts@gmail.com

    3.          

Lê Duy Vạn

PBT ĐU - CT UBND

0986.925.163

 

    4.          

Mai Văn Luyện

TV ĐU, PCT HĐND

(Phụ trách HĐND xã)

0973.253.789

mailuyents@gmail.com

    5.          

Dương Văn Lâm

TV ĐU, CT UBMTTQ

0989.735.064

 

    6.          

Nguyễn Xuân Quy

ĐUV, PCT UBND

0985.362.882

nguyenxuanquy.dqts@gmail.com

    7.          

Lê Đình Bình

UVUB, Trưởng công an

0988.058.409

 

    8.          

Lê Đình Trung

UVUB, CHT Quân sự

0899.628.386

trungcoi1589@gmail.com

    9.          

Lê Thị Thảo

CC Kế toán Tài chính

0384.186.347

lethaodqts@gmail.com

  10.        

Lê Thị Hoa

CC Kế toán TC - KH

0912.431.324

 

  11.        

Lê Thị Thắng

CC Văn phòng Thống kê

0987.467.851

vp.ubndxadanquyen@gmail.com

  12.        

Phạm Thị Xuân

CC Văn phòng Thống kê

0984.789.584

 

  13.        

Lê Xuân Tuyên

CC Văn hóa - Xã hội

0329.217.982

tuyenhong1982@gmail.com

  14.        

Nguyễn Thị Hiền

CC Chính sách - Xã hội

0945.049.406

nhuthaochi@gmai.com

  15.        

Nguyễn Viết Thịnh

CC Địa chính XD

0982.627.226

 

  16.        

Mai Văn Tuân

CC Địa chính NN

0988.386.125

diachinhdqts2012@gmail.com

  17.        

Lê Văn Lượng

CC Tư pháp - Hộ tịch

0972.639.355

 

  18.        

Trịnh Thị Quý Lực

CC Tư pháp - Hộ tịch

0866.751.883

trinhthiquyluc30041984@gmail.com

  19.        

Lê Hữu Hoán

Chủ tịch Hội CCB

0388.974.284

 

  20.        

Lê Thị Loan

Chủ tịch Hội PN

0983.488.092

 

  21.        

Lê Xuân Lừng

Chủ tịch Hội ND

0971.033.176

 

  22.        

Lê Xuân Thành

Bí thư Đoàn TN

0973.448.744